แจ้งหมายเลขพัศดุ

ตารางแสดงหมานเลขจัดส่งสินค้า
รหัสร้านค้า
รอบการส่งของ
ชื่อผู้รับ
เขต-สาขา
หมายเลขจัดส่ง
บริการขนส่ง
มีมี่ขายส่งเย็น 10/07/18วรพลกาญจประดิษฐ์ET315346050THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 10/07/18สายใจตะกั่วป่าRB629614369THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 10/07/18เกศรินทร์ลาดพร้าวRB629614372THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 10/07/18อ้อยทิพย์บางขุนเทียนRB629614386THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 10/07/18ภัทราบางซื่อPC236451047THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 10/07/18สุปราณีศรีราชาPC236451055THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 06/07/18ชัชญา-TPL000759601เคอรี่เอ็กส์เพลส
มีมี่ขายส่งเย็น 05/07/18ผุสดีลำพูนPC236424347THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 05/07/18นัทลีแม่จันPC236424355THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 05/07/18ปราถนาลำปรายมาศPC236424364THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 05/07/18ปิยนุชเลยPC236424378THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 05/07/18วิสาปทุมธานีPC236424381THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 05/07/18นันทนตบางละมุงPC236424395THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 27/06/18เฉลิทพลเชียงใหม่PC236431776THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 27/06/18สุวรรณีหนองคายPC236431780THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 27/06/18วีณาเชียงใหม่PC236431762THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 27/06/18ภัศพรจอมทองPC236431802THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 27/06/18รัญธิดานนทบุรีPC236431816THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 27/06/18วรรณารามอินทราPC236431820THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 27/06/18อรวีคลองจั่นPC236431833THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 27/06/18ชไมพรท่าม่วงPC236431847THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 27/06/18พัชราราชบุรีPC236431855THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 27/06/18พฤตธิพรลำลูกกาPC236431864THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 22/06/18ธันธิดาปากเกร็ดPC236414146THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 22/06/18ประทุมเชียงใหม่PC236414150THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 22/06/18สุรนาดหาดใหญ่PC236414163THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 22/06/18เธียรชายเชียงใหม่PC23641417THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 20/06/18อังคณารักษณ์บางขุนเทียนPC236413724THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 20/06/18ปานฉัตรบางพลีPC236413738THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 20/06/18กุลวดีรังสิตPC236413741THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 20/06/18วิสาปทุมธานีPC236413755THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 20/06/18อรวีคลองจั่นPC236413769THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 20/06/18วรรณารามอินทราPC236413772THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 20/06/18เกตุสุดาบางปะอินPC236413786THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 20/06/18สุวรรณีหนองคายPC236413790THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 20/06/18พรรณศิริบางนาPC236413809THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 19/06/18อุไรวรรณโป่งน้ำร้อนPC236413534THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 19/06/18เธียรชายเชียงใหม่PC236413548THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 19/06/18ประวิทย์เชียงใหม่PC236413551THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 19/06/18อุทัยวรรณภาษีเจริญPC236413565THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 19/06/18ปวีณ์ธิดาหางตงPC236413579THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 19/06/18อัมพรพระโขนงPC236413582THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 19/06/18กุลวดีรองเมืองPC136413596THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 19/06/18จิราพรปทุมธานีPC236413605THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 19/06/18ยินดีตรังPC236413619THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเย็น 19/06/18จุฑามาศตลิ่งชันPC236413622THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 22/03/18วัชรินทร์ลาดพร้าวPC179836268THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 22/03/18นวลทิพย์ขอนแก่นPC179836271THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 22/03/18ชลทิศพรรณานิคมPC179836285THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 22/03/18อังคณารักษณ์บางขุนเทียนRB080489041THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 22/03/18กุสวดีรังสิตRB080489055THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 22/03/18ออโทเด็นทัลแลปสมุทรปราการRU787806542THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/03/18ราตรีนนทบุรีPC17982628THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/03/18อัคณาปากเกร็ดPC17982629THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/03/18เกสราบางขุนเทียนPC179826305THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/03/18ธัชชนกธ์ลาดพร้าวPC179826314THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/03/18ศศิรัศมีอุบลราชธานีPC179826328THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/03/18สุราง์รัตน์มีนบุรีPC179826331THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/03/18จันทร์เพ็ญเวียงสาRB080484545THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/03/18ณาตยามีนบุรีRB080484659THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/03/18เบญจวรรณกระทุ่มแบนRB080484662THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/03/18อัจราศรีมหาโพธ์RB080484676THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/03/18นภาพรเชียงใหม่RB080484680THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/03/18ประภาวดีบางนาRB080484593THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/03/18ประวิททย์งาวRB080484702THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/03/18ศรีวาราสระบุรีPC179826345THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 09/03/18สุภาภรณ์ภูเก็ตEU039711465THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 09/03/18นริศราปลวกแดงEU039711576THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่่าย 07/03/18ณาตยามีนบุรีRB080417345THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่่าย 07/03/18สายใจรองเมืองPC179825676THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่่าย 07/03/18เฉลิมศรีตะกั่วป่าPC179825680THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่่าย 07/03/18สุกัญญานนทบุรีPC179825693THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 05/03/18ณิชชารร. ภูงามCHC4Q00019850เคอรี่เอ็กส์เพลส
มีมี่ขายส่งบ่าย 05/03/18อรพรรณคลองตันCHC4Q00019851เคอรี่เอ็กส์เพลส
มีมี่ขายส่งบ่าย 05/03/18คริสตจักรร่มเกล้าระยองCHC4Q00019852เคอรี่เอ็กส์เพลส
มีมี่ขายส่งบ่าย 02/03/18วันเฉลิมรามอินทราRB080349384THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 02/03/18พศุตม์บางซื่อPC179808718THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 02/03/18สาวิตรีมีนบุรีPC179808721THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 02/03/18สุวรรณีหนองคายPC179808735THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 28/02/18พัชาลัยแม่สอดRB080354883THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 28/02/18วนิดาบางบัวทองRB080354897THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 28/02/18สุวรรณีหนองคายRB080354906THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 28/02/18คนขำพิษณุโลกRB080354910THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 28/02/18นาตยาลาดพร้าวRB080354923THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 28/02/18PingนครศรีธรรมราชRB080354937THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 28/02/18ไมทินีพระโขนงRB080354945THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 28/02/18อาภรณ์สัตหีบRB080354954THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 28/02/18Patcharinราษฎ์บูรณะPC179824548THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 28/02/18ศศิรัคน์สุราษฎร์ธานีPC179824551THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 28/02/18สุกานดาเลยPC179824565THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 28/02/18กิติภรณ์พระโขนงPC179824579THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเช้า 24/02/18สุรางค์รัตน์มีนบุรีPC179818998THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเช้า 24/02/18วนิดาบางบัวทองRB080313265THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเช้า 24/02/18อัมพรเชียงดาวRB080313274THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเช้า 24/02/18เขมรัฎชฎาถลางEU061982452THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งเช้า 24/02/18ชวัลรัตน์พังงาEU061982466THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 21/02/18ศศิรัศมีอุบลราชธานีPC179807893THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 21/02/18สุวรรณีหนองคายPC179807902THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 21/02/18วันเพ็ญสุราษฎร์ธานีRB080296735THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 21/02/18ศิริเพชรบางพลีRB080296749THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 21/02/18แป้งร่ำแพร่RB080296752THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 21/02/18สิริเกษจตุจักรRB080296766THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 21/02/18เสาวลักษณ์จันทบุรีRB080296770THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 21/02/18จิราพรศรีราชาRB080296783THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 21/02/18ดวงนภาพลับพลาชัยEU061989813THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 21/02/18วุฑินันท์ตรอนEU061989827THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 21/02/18ประภาพิตยานนาวาEU061989835THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18วันเพ็ญสุโขทัยRB080294544THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18สุวนีย์หาดใหญ่RB080294558THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18ธวัลรัฏฐบางใหญ่RB080294561THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18ชัชฏาพรนนทบุรีRB080295457THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18ศศิรัศมีอุบลราชธานีRB080294589THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18มัทนีศรีราชาRB080294592THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18ดลชนกอุุดรธานีRB080294601THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18ณัฐฐิรานนทบุรีRB080294629THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18ศชลพระโขนงRB080294629THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18ธาดาหัวหินRB080294632THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18ศิริเพชรบางพลีRB080294646THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18อัญชฎาจตุจักรRB080294650THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18พัชรีสำเหร่RB080294663THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18กรองกาญจน์บางกรวยPC179804398THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18สุวรรณีหนองคายPC179804407THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18สุภารัตน์สมตุ๋ยPC179804415THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18พรัตน์ดาโพนทองPC179804424THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18วรวรรณตะกั่วป่าPC179804438THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18ภณปภัสบางรักPC179804441THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18ชัยกมลแพร่PC179804455THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18กุสาวดีรังสิตPC179804469THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18เบญจวรรณกระทุ่มแบนPC179804472THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18เพ็ญแขหาดใหญ่PC179804486THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18นรินทิพย์แม่สายPC179804490THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18อรชาไทรนน้อยPC179804509THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18จีรณีบางรักPC179804512THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18จันทร์เพ็ญเวียงสาPC179804526THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18เสาวลักษณ์จันทบุรีPC179804530THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18วรรณารามอินทราPC179804543THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18อนุสรณ์เพชรบูรณ์PC179804557THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18กวางศรีสะเกษPC179804565THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18กนกวรรณลำปางPC179804574THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18ปวีณาพระประแดงPC179804588THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18อัญชลีตะกั่วป่าRB080294473THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18ประภาวดีบางนาRB080294487THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18เทิดทูนคอหงส์RB080294495THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18นิภารัตน์คลองจันดีRB080294500THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18ปราณีวังน้อยRB080294513THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18พัชรากระบี่RB080294527THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 15/02/18ปาริชาติจันทบุรีRB080294535THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 08/02/18ชัฎาพร นนทบุรีRB080263428THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 08/02/18อาภรณ์มีนบุรีRB080263431THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 08/02/18นิศาชลระยองRB080263445THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 08/02/18สิริเกษจตุจักรRB080263459THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 08/02/18พูลภัทราบางกอกน้อยPC179817357THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 08/02/18เยาวภาสำเหร่PC179817365THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 08/02/18พชพรจรเข้บัวEU061860683THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 08/02/18ChadapornคลองหลวงPC179817374THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 08/02/18อุรชาไทรน้อยPC179817388THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 08/02/18มโนรมย์ยานนาวาPC179817391THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 08/02/18ภราดรอุบลราชธานีPC179817405THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 08/02/18ปิยธิดาสำเหร่PC179817414THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 07/02/18KumtronบางพลีPC154230185THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 07/02/18พรพรรณประจวบคิรีขันธ์PC154230194THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 07/02/18อาภรณ์จันทบุรีPC154230203THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 07/02/18แสงรวีอุตรดิตถ์PC154230217THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 07/02/18สุวรรณีหนองคายPC154230225THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 07/02/18จิคะรินทร์สงขลาPC154230234THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 07/02/18ศิรพรบ้านหมี่PC154230248THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 07/02/18มณฎกรลำลูกกาPC154230251THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 07/02/18วริษายานนาวาRM558439029THไปรษณีย์ไทย
มีมี่ขายส่งบ่าย 07/02/18วิทยาสิงห์บุรีEU291618710THไปรษณีย์ไทย
Chinese (Simplified)EnglishJapaneseLaoThai